Kör om hela startfältet med rent samvete.

Visste du att utsläppen från en enda timmes skoterkörning ger lika mycket skadliga avgaser som om en bil stått på tomgång i mer än 17 veckor.

Aspen alkylatbensin är upp till 99% renare* än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö.

Våra tävlingsbränslen Aspen R och Aspen+ är två högoktaniga specialbränslen med en effektivitet som ligger i topp.

Passar allt från motorsport till standardmotorer där maximal prestanda är högsta prioritet. Minskar risken för knackning, ger renare avgaser med mindre rök och sot. Tål också lång tids lagring utan att tappa kraften.

Lämpligt till alla typer av tävlingsfordon som bilar, motorcyklar, snöskotrar, gokarts och båtar.

* avseende mängden farliga kolväten