Delta i höstens tävling!

Svara på frågorna nedan, beskriv varför du använder Aspen alkylatbensin och delta i utlottningen av presentkort som du kan använda i den butik du köpte din dunk med Aspen 2 alkylatbensin.

1:a pris - Varor till ett värde av 2 000,-

2:a pris - Varor till ett värde av 1 000,-

3:e pris - Varor till ett värde av   500,-

Fråga 1. Hur många % olja innehåller Aspen 2 alkylatbensin?

Fråga 2. Passar Aspen 2 bäst till vattenkylda eller luftkylda 2-taktsmotorer?

Fråga 3. Hur stor andel av oljan i Aspen 2 består av förnybart innehåll?

Beskriv varför du använder Aspen alkylatbensin?

 

När du har svaret på frågorna, klicka här för att skicka in dem. Obs! Sista tävlingsdag är 15/10 2017. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna meddelas direkt samt publiceras på vår hemsida efter avslutad tävling.

Här kan du hitta butiker i QC Trädgårdsexperten: