Saastekvoot

Alkülaatbensiin on tavalisest bensiinist kuni 99% puhtam*. Inimese, masina ja keskkonna vastu sõbralikum. Suurepärased tehnilised näitajad kõigil mootoritel alates muruniidukitest, trimmeritest, mootorsaagidest ja lumepuhuritest kuni paadimootorite, mootorrataste, kartide, mopeedide ja lumeskuutriteni. Kütus neile, kes hoolivad.

* arvestades ohtlike süsivesinike hulka

Kust pärineb sõna alkülaat?

Nimetus tuleb sõnast alküülimine. Nõnda nimetatakse protsessi, mida kasutatakse lähteaine tootmiseks.

Gaasist vedelikuks

Alküülimine toimub naftatöötlemistehases. Toornafta destilleerimisel tekkiv jääkgaas reageerib krakkimisseadise gaasiga ja moodustub alkülaatvedelik. See vedelik on puhtaim naftatoode, mida on võimalik saada.

Seejärel segatakse alkülaati muude komponentidega ja nii valmib bensiin, mida võib kasutada peaaegu kõigis väikemootorites.

Parem tervisele, mootorile ja keskkonnale

Kui kasutate Aspeni alkülaatbensiini, ei teki peaaegu üldse selliseid ohtlikke aineid nagu benseen ja aromaatsed ühendid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisehäireid. Alkülaatbensiin mõjub ka mootorile paremini, muu hulgas püsivad süüteküünal ja põlemiskamber puhtamad. Bensiin säilib hästi ja ka pärast pikka seisakut käivitub mootor tõrgeteta, kui paak on täidetud Aspeni alkülaatbensiiniga. Keskkonnasõbralikkuse seisukohast on alkülaatbensiinil palju eeliseid, muu hulgas tekitab see 40% vähem maapinnalähedast osooni (sudu).

Suurim kasu

Väikesed mootorid on sageli lihtsa konstruktsiooniga ja tehnilisest seisukohast on kütuse põlemine neis halb. Teisisõnu jääb palju kütust põlemata. See omakorda mõjub loodusele ja ka teile kui kasutajale halvasti.

Aspeni alkülaatbensiin sobib hästi kasutamiseks järgmistes masinates

Muruniidukid, trimmerid, lumepuhurid, mullafreesid, päramootorid, mootorsaed, võsalõikurid, hekilõikurid, mopeedid, generaatorid, mootorrattad.

Õliga või ilma

Me toodame kaht põhitüüpi bensiini – Aspen 2 ja Aspen 4.

Aspen 2 on valmissegatud bensiin, mis sisaldab 2% täissünteetilist kahetaktilist õli. Bensiini Aspen 2 kasutatakse kõigis kahetaktilistes mootorites peale päramootorite, mis vajavad erilise päramootoriõliga segatud bensiini. Aspen 4 on segamata bensiin ning seda kasutatakse neljataktilistes mootorites ja eraldi õlitusega kahetaktilistes mootorites.