10 vanliga frågor och svar

1. Kan alkylatbensin vara skadligt för motorn?

Nej, tvärtom! Alkylatbensin håller motorn renare och ger högre driftsäkerhet, bättre prestanda och längre livslängd. Principen är ju renare bensin, desto mindre motorskador. Dessutom har alkylatbensin ca 10 gånger längre hållbarhet. Till skillnad från vanlig bensin kan Aspen alkylatbensin lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Du behöver inte tömma tanken över vintern och din maskin startar lätt även efter ett längre uppehåll. Många motortillverkare rekommenderar idag att deras maskiner ska köras enbart på alkylatbensin.

2. Var kan jag köpa alkylatbensin?

Aspen alkylatbensin finns på dunk i allt från trädgårdsbutiker, byggvaruhus och stormarknader till fackhandel, marinor och sjösportsbutiker. Och på pump vid marinor längs väst- och ostkusten. Hitta närmaste återförsäljare under Köpställen.

3. Varför är alkylat bättre för miljön än vanlig bensin?

Aspen alkylatbensin innehåller 99% mindre av farliga kolväten än vanlig bensin. Det gör att avgaserna blir mycket renare och hälsoriskerna betydligt mindre. Jämfört med vanlig bensin ger Aspen alkylatbensin betydligt lägre utsläpp av ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Dessutom minskar bildningen av marknära ozon med 40%. Marknära ozon är inte bara är skadligt för människor utan också för växter och djur.

4. Varför är det dyrare än vanlig bensin?

Alkylatbensin är helt enkelt ett, i alla avseenden bättre bränsle. En förädlad och 99%* renare form av bensin. Ett extra rent och effektivt motorbränsle, som till skillnad från vanlig bensin i stort sett är fritt från bensen, svavel eller andra farliga ämnen. Tillgången på alkylatbensin är begränsad. Även om det utvecklats allt fler alternativ är vanlig bensin fortfarande det dominerande drivmedlet över hela världen. Samtidigt ger alkylatbensin många mervärden utöver de förbättrade hälso- och miljöeffekterna. Bättre prestanda. Lättstartad motor. Och inte minst ca 10 gånger längre hållbarhet.Dessutom är dunkfyllningsprocessen förknippad med kostnader, jämfört med vanlig bensin som levereras i stora mängder och säljs direkt i pump! Alkylatbensin säljs även på pump på marinor, då är priset också endast ett par kronor högre per liter. *= avseende mängden farliga kolväten

5. Varför mår en del illa av lukten från alkylat?

Dofter upplevs olika från person till person. Vissa människor besväras av oljedoften i Aspen 2. Här är det just oljan som är orsaken. Om du har ont av doften kan du istället använda Aspen 4 och blanda i 2% av en olja du brukar ha.

Det är viktigt att poängtera att inga avgaser eller kolväteångor är helt oskadliga. Men Aspen alkylatbensin är ett steg i rätt riktning. Det som osar i alkylatbensin ska dock ej förväxlas med doften från aromatiska kolväten, som är mycket giftiga. Och förrädiskt nog det som många tycker luktar gott i vanlig i bensin.

6. Stämmer det att alkylat håller längre än vanlig bensin?

Ja, det är korrekt. Aspen alkylatbensin har ca 10 ggr längre hållbarhet än vanlig bensin. När du väljer alkylatbensin kan du lugnt ställa undan gräsklipparen och utombordaren för säsongen – utan att tömma tanken. Tryggt förvissad om att de startar utan problem när våren kommer.

7. Om alkylat nu är så bra, varför kör man inte bilar på det?

Tillgången på alkylat är starkt begränsad och alkylat ska därför användas där den gör störst nytta – det vill säga i små motorer där avgasrening och katalysatorer inte kommit lika långt.

Alkylatbensin passar de flesta bensindrivna små maskiner som gräsklippare, häcksaxar, röjsågar, trimmers, snöslungor, motorsågar, mopeder, vespor och skotrar. Visst skulle det gå utmärkt att även köra bilen på alkylatbensin, men det vore slöseri då miljölagstiftningen bidragit till att moderna bilar redan har avancerad avgasrening.

8. Vad är det för skillnad mellan Aspen 2 och Aspen 4?

Aspen 2 innehåller 2% helsyntetisk olja och är lämpad för till exempel motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, grästrimmers och andra luftkylda tvåtaktsmotorer.
Aspen 4 är alkylat utan inblandning av olja och är lämpad för gräsklippare, jordfräsar, snöslungor och andra fyrtaktsmotorer.

9. Om jag tidigare använt vanlig bensin i min motor, är det något jag ska tänka på om jag vill byta till alkylatbensin?

Det är fritt fram att använda alkylatbensin! Om motorn är äldre än 15 år så rekommenderar vi att du ser över slangar och ventiler. De kan ha torkat ut, frätts sönder och sotat igen när du använt vanlig bensin.

10. Kan jag bara fylla på fast jag redan har vanlig bensin i tanken?

Ja. Se vidare svaret ovan.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies