Arbetsmiljön är viktig. Byt bensin.

För dig som arbetar dagligen inom Bygg och Anläggning är det extra viktigt med en säker och trygg arbetsmiljö. Ett sätt är att använda alkylatbensin.

Aspen alkylatbensin innehåller upp till 99% färre skadliga kolväten jämfört med vanlig bensin. Den är i stort sett fri från skadliga ämnen som svavel, bensen och aromater. Snällare, inte bara mot dig och din omgivning utan även mot dina arbetsredskap. Den håller motorerna renare och gör dem mer lättstartade.

Perfekt prestanda i allt bensindrivet – från kapmaskiner, vältar, liftar och bilningsmaskiner till kompaktlastare och minigrävare.

Merkostnaden för ett vettigare bränsle är försumbar – vinsterna, i form av både personal och maskiner som mår och går bättre, är avsevärda.

Byt bensin – för människa, maskin och miljö.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies