Vanliga frågor 

1. Vad är det för skillnad mellan Aspens alkylatbensin och annan alkylatbensin? 

Det finns en svensk standard för alkylatbensin och vi förutsätter att alla som marknadsför alkylat följer denna. Aspens egna krav är dock betydligt högre på många punkter, både när det gäller föroreningar, som svavel och bensen och när det gäller egenskaper som påverkar motorns funktion och livslängd. Aspen har sedan starten haft ett nära samarbete med motortillverkare vilket möjliggjort att Aspen kunnat ligga mycket långt framme när det gäller bränslets motortekniska egenskaper. Aspen 2 innehåller dessutom Aspen 2-taktsolja, en helsyntetisk 2-taktsolja av högsta klass. 

2. Kan man använda Aspen 2-taktsolja i utombordmotorer? 

Aspen 2-taktsolja är i första hand utvecklad för att möta de hårda krav som luftkylda högprestandamotorer ställer. Utombordare som är direktkylda med sjövatten ställer lägre krav på temperaturtålighet. Det finns så kallade outboardoljor, som i första hand bör användas i sjövattenkylda utombordsmotorer. 

3. Vilken bensin bör man välja till utombordare, Aspen 4 eller Aspen+? 

Båda går utmärkt att använda. Aspen 4 är något bättre för mindre utombordare medan Aspen+ har högre oktantal och är avsedd för högprestandamotorer och motorer med högre oktantalskrav. ´

4. Hur länge kan man lagra Aspen alkylatbensin på dunk utan att den blir dålig? 

Normalt klarar Aspen alkylatbensin flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer. 

5. Vilken bensin skall man välja till motorcykeln, gocarten, snöskotern, etc? 

Aspen 2 rekommenderas i första hand till alla icke separatsmorda 2-taktsmotorer, eftersom Aspen 2 har de bästa miljöegenskaperna. För separatsmorda 2-taktsmotorer rekommenderas i första hand Aspen 4 och Aspen 2-taktsolja. För större 2-taktsmotorer och för högprestandamotorer, med höga krav på oktantal, rekommenderas Aspen+. Aspen R rekommenderas för både 2-taktsmotorer och 4-taktsmotorer för tävlingsbruk, där maximala prestanda och bra miljöegenskaper eftersträvas. Aspen R möter de internationella kraven, som FIA, FIM och FIK, ställer. 

6. När skall man välja Aspen+ eller Aspen R? 

För internationella tävlingar skall Aspen R användas eftersom den möter alla de krav som de internationella förbunden FIA, FIM och FIK ställer. Aspen R ger ofta också något högre prestanda än Aspen+. Aspen+ rekommenderas för nationella svenska tävlingar där “miljöracing” enligt SBF får användas. 

7. Vad använder jag om min 2-taktsmotor har separatsmörjning, dvs bensin i en tank och olja i annan? 

För motorer med separatsmörjning bör Aspen 4 användas om man eftersträvar bästa miljöegenskaper. Krävs 98 oktanig bensin är Aspen+ det miljömässigt bästa valet. I oljetanken kan du fylla Aspen 2-taktsolja eller Aspen Outboardolja beroende på applikation. 

8. Varför skall jag använda Aspen R och inte vanlig bensin? 

Aspen R har en rad fördelar jämfört med vanlig bensin som du kan läsa mer om under fliken Produkter. De viktigaste skillnaderna är att kvaliten på vanlig bensin varierar medan Aspen R är stabil. Den har också högre oktantal (RON/MON 102/90 mot 95/85 eller 98/87). Aspen möjliggör också en högre prestanda genom snabbare brinntid och högre energiinnehåll m.m. Aspen R har också bättre miljöegenskaper än vanlig bensin och kan dessutom lagras under lång tid.

9. Kan man blanda Aspen alkylatbensin med vanlig bensin? 

Ja, det går bra, men egenskaperna försämras i takt med ökande andel av vanlig bensin.

10. Vad gör jag av den tomma dunken? 

Dunken är tillverkad av polyetenplast som kan material- eller energiåtervinnas. Sortera den i första hand som plastförpackning och i andra hand som brännbart avfall. Vi är anslutna till Förpacknings- & Tidningsinsamlingen och det innebär att privatpersoner kan lämna tomdunkar på landets alla återvinningsstationer. Företag kontaktar sin hämtningsentreprenör för insamling av tomma förpackningar. Se http://www.ftiab.se för mer information.

11. Kan Aspen alkylatbensin 5-liters förpackas på annat sätt än i dunk? 

Att som alternativ använda metallemballage hade blivit tyngre per enhet vätska (mer energiåtgång vid transport) och är också mer energikrävande att producera. Att använda glas, vätskekartong eller påse hade inte varit tillräckligt hållfast enligt förpackningsreglerna för farligt gods.

12. Vad gör Aspen för att minska miljöpåverkan vad gäller emballage? 

  • Vi har successivt minskat mängden plast i våra 5-liters dunkar med totalt ca 35 procent på 10 år. Vi har gått från 380 gram till dagens dunk med en plastmängd på 250 gram.

  • Vi har minskat användningen av mjukplast för emballering av tomdunkar i vår produktion med ca 30 procent genom robotisering och förändrad hantering. 

  • En stor del av våra leveranser sker via tankbil direkt ut till kund. Det innebär att du kan tanka Aspen alkylatbensin på ett hundratal ställen runt om i landet.

  • Vi satsar hårt på att få landets marinor att satsa på Aspen alkylatbensin direkt från pump. Glädjande nog är det allt fler som väljer att kunna erbjuda detta till sina kunder.

  • Under 2008 tog vi fram ett helhetskoncept för våra återförsäljare där vi erbjuder dem en komplett tankstationslösning. Konceptet har fallit väl ut och alltfler handlare ser värdet i att kunna erbjuda konsumenten ett smart sätt att tanka Aspen alkylatbensin.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies