Det är enkelt att visa kärlek. 

Vi har en fantastisk produkt. Aspen alkylatbensin innehåller upp till 99% färre skadliga kolväten jämfört med vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. Vår vision är att ge så många som möjligt chansen att använda den. Låt oss berätta från början. 

Aspens grundare Roland Elmäng var en omtänksam och nyskapande ingenjör. Och en handlingens man. En dag i slutet av 80-talet läste han en artikel om skogsarbetarnas skadliga arbetsmiljö, där de stod hela dagarna i ångorna från motorsågarna. Roland Elmäng tänkte att det borde gå att göra något åt detta. Med lång erfarenhet från petroleumindustrin och som bränsleexpert inom Volvo var han rätt man för uppgiften. Plötsligt fick han en snilleblixt om att ta fram ett miljö- och hälsoanpassat bränsle. Han såg att det fanns bränslekomponenter som skulle fungera mycket bättre – för både människa och maskin.

Roland Elmäng drog sig till minnes hur man under andra världskriget, framställt högoktanigt bränsle för flygvapnet genom att ta tillvara och omvandla gas från raffinaderier. Tekniken kallades alkylering och gav en förädlad produkt som till skillnad från vanlig bensin varken innehöll bensen, bly, svavel eller andra farliga ämnen. Sagt och gjort, med alkylat som huvudkomponent utvecklade Roland Elmäng ett specialbränsle för motorsågar.

Ett genidrag skulle det visa sig. Han hade skapat ett förädlat bränsle som inte bara var bättre för skogsarbetarnas hälsa, utan även för motorsågarna. Det renare och effektivare bränslet gav helt enkelt motorerna bättre prestanda och driftsäkerhet med minskat reparationsbehov på kuppen. De minskade utsläppen var en positiv miljöeffekt och kom som en bonus. Det var nästan för bra för att vara sant. 

På jakt efter strategiska partners för fortsatt produktutveckling vände sig Roland Elmäng till Husqvarna. Till skillnad från de stora oljebolagen såg de genast fördelarna med Aspens renare drivmedel. Aspen alkylatbensin lanserades på branschmässan Skogs Elmia 1989 och succén var ett faktum. Över en natt gick i princip alla skogsarbetare över till alkylatbensin. Det blev startskottet för ett långt och expansivt samarbete. Aspen stod för produktutvecklingen och Husqvarna med sitt rikstäckande distributionsnät blev en perfekt partner och rätt kanal till kunderna. Den servande fackhandeln gick från mekaniker till affärsmän. Istället för att bara reparera trasiga motorsågar utvecklade de affären genom att utöver service tillhandahålla både bensin och tillbehör.

Även Aspen har gjort en fantastisk resa. Snart trettio år senare är vi stolta över att vara världsledande inom utveckling och marknadsföring av specialanpassade drivmedel. Vi erbjuder bränslen för de flesta bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete och snöröjning, till båtliv, motorsport och snöskoter. Med våra produkter vill vi göra det enkelt att göra skillnad. Både för professionella användare och privatpersoner. 

Aspen består idag av en platt och kunskapsintensiv organisation med ca 55 hängivna medarbetare. Sedan 2006 ägs vi av Lantmännen, vilket ökat våra möjligheter att nå ut med våra alternativa och specialanpassade drivmedel till ännu fler människor samtidigt som vi kan frigöra resurser åt fortsatt forskning och utveckling. Aspen alkylatbensin finns att köpa i allt från trädgårdsbutiker, byggvaruhus och stormarknader till fackhandel, marinor och sjösportsbutiker.

Idag finns vi representerade i 20-tal länder i Europa och nya marknader kommer ständigt in i Aspenfamiljen. Då Europa snart är täckt vidgas expansionen vidare mot fler kontinenter.

Grunden i Aspenandan är och förblir att våra kunder och partners alltid ska känna förtroende och uppleva ett mervärde i samarbete med oss. Och precis som på Roland Elmängs tid kännetecknas vårt företag av nytänkande, innovation och starkt miljöengagemang. 

Vårt huvudkontor rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution och lager och ligger i Hindås strax utanför Göteborg. Strategiskt beläget ur logistiksynpunkt, vid Riksväg 40 och Landvetter flygplats. Och nära sjön Aspen som också gett företaget sitt namn. 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter, oavsett om du är kund, återförsäljare eller om du vill jobba hos oss.

Väl mött på Aspen!

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies