Vill du vara med på vår resa? 

Vi har en fantastisk produkt. Aspen alkylatbensin innehåller upp till 99% färre skadliga kolväten, jämfört med vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. Vår vision är att ge så många som möjligt chansen att använda den. 

Aspen består av en platt och kunskapsintensiv organisation med ca 55 hängivna medarbetare. Sedan 2006 ägs vi av Lantmännen, vilket ökat våra möjligheter att nå ut med våra alternativa och specialanpassade drivmedel till ännu fler människor samtidigt som vi kan frigöra resurser åt fortsatt forskning och utveckling. Aspen alkylatbensin säljs i dunk och på pump i allt från trädgårdsbutiker, byggvaruhus och stormarknader till fackhandel, marinor och sjösportsbutiker.

Idag finns vi representerade i drygt 20 länder i Europa och nya marknader kommer ständigt in i Aspenfamiljen. Då Europa snart är täckt vidgas expansionen vidare mot fler kontinenter.

Grunden i Aspenandan är och förblir att våra kunder och partners alltid ska känna förtroende och uppleva ett mervärde i samarbete med oss. Och precis som på vår grundare Roland Elmängs tid kännetecknas vårt företag av nytänkande, innovation och starkt miljöengagemang. 

Vårt huvudkontor rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution och lager och ligger i Hindås strax utanför Göteborg. Strategiskt beläget ur logistiksynpunkt, vid Riksväg 40 och Landvetter flygplats. Och nära sjön Aspen som också gett företaget sitt namn. 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter, oavsett om du är kund, återförsäljare eller om du vill jobba hos oss.

Väl mött på Aspen! .

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies