Miljöansvar

Aspen skall sträva mot att minimera miljöpåverkan i samtliga steg av produktprocessen.

Vid inköp av varor och tjänster skall Aspen aktivt eftersträva produkter och tjänster, vilka vid tillverkning, transport, användning och destruktion eller återvinning, ger mindre miljöpåverkan.

Aspen driver utveckling, tillverkning, marknadsföring och användning av produkter, som faller inom ramen för affärsidén, så att miljöbelastningen kontinuerligt reduceras.

Kunskap om miljöfrågor ger samtliga medarbetare och aktivt miljöengagemang uppmuntras.

Lagar och andra myndighetskrav är absoluta minimikrav. Aspen eftersträvar ständigt en högre miljöstandard.

Kan en plastdunk vara miljövänlig? Läs här om hur det förhåller sig!

Här kan du läsa om alla våra miljöanpassade emballage som vi använder oss av.

.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies