Aspens emballage för bränsle

Samtliga plastförpackningar är tillverkade av HDPE (högdensitets polyeten). Polyetenplasten kan både material- och energiåtervinnas. Plastemballagen för Aspens bensinprodukter är UN-godkända, d.v.s. typgodkända av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut för förvaring och transport av farligt gods.

Förpackningsinsamling

Alla som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller tillhandahåller förpackningar för försäljning i Sverige har ett producentansvar (enligt Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar). Det innebär att man ansvarar för att använda förpackningar omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Enligt förpackningsförordningens krav skall en viss andel av förpackningarna återanvändas eller materialåtervinnas.

Aspen uppfyller sitt producentansvar genom att vara anslutet till Sveriges gemensamma återvinningssystem, d.v.s. Förpacknings- och tidningsinsamlingen. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats finns mer information om källsortering, återanvändning och materialåtervinning. Här kan man även söka närmaste återvinningsstation.

Konsumenter skall lämna Aspens förpackningar, väl tömda, i någon av FTIAB:s återvinningsstationer för hårda förpackningar.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies