Plastdunk + miljö = OK 

Ibland händer det att någon ifrågasätter varför vi använder plastdunkar. Man undrar om det verkligen är miljövänligt. Här nedan har vi försökt förklara varför det är det bästa alternativet. 

Vad händer med den tomma dunken? 

 • Polyetenplasten i våra dunkar bildar endast koldioxid och vatten vid förbränning.

 • Vi är anslutna till Förpacknings & Tidningsinsamlingen (=FTIAB)

 • och uppfyller på så sätt producentansvaret för förpackningar. Vi betalar en avgift till FTIAB för att de skall samla in våra förpackningar. Mycket hänger förstås på att du som konsument tar ditt ansvar. Det betyder att du kan lämna tomdunkar på landets alla återvinningsstationer.

Finns det alternativa emballage? 

 • Det finns krav på dunkarnas hållfasthet i regelverket om farligt gods (ADR), vilket gör att vi inte kan göra dem hur tunna som helst.

 • Att som alternativ använda metallemballage hade blivit tyngre per enhet vätska (mer energiåtgång vid transport) och också mer energikrävande att producera. 

 • Att använda glas hade inte varit tillräckligt hållfast.

Vad har Aspen lyckats förbättra? 

 • Vi har successivt minskat mängden plast i våra 5- liters dunkar med totalt ca 35 procent på 10 år. Vi har gått från 380 gram till dagens dunk med en plastmängd på 250 gram.

 • Vi har minskat användningen av mjukplast för emballering av tomdunkar i vår produktion med ca 10 procent genom robotisering och förändrad hantering. 

 • En stor del av våra leveranser sker via tankbil direkt ut till kund. Det innebär att du kan tanka Aspen alkylatbensin på ett hundratal ställen runt om i landet.

 • Vi satsar hårt på att få landets marinor att satsa på Aspen alkylatbensin direkt från pump. Glädjande nog är det allt fler som väljer att kunna erbjuda detta till sina kunder.

 • Under 2008 tog vi fram ett helhetskoncept för våra återförsäljare där vi erbjuder dem en komplett tankstationslösning. Konceptet har fallit väl ut och alltfler handlare ser värdet i att kunna erbjuda konsumenten ett smart sätt att tanka Aspen alkylatbensin.

 

Hur ser det ut de kommande åren vad gäller Aspens plastanvändning? 

I dagsläget ser vi inget alternativ till plastdunkar, däremot kan ev. bioplaster framöver vara ett alternativ till traditionella plastmaterial. De senaste åren har utvecklingen inom denna materialgrupp rusat fram. Vi, tillsammans med förpackningsindustrin följer utvecklingen med stort intresse. Kanske kommer vi på några års sikt att kunna använda oss av emballage som delvis består av just bioplast! 

Om du vill diskutera detta ämne så är du välkommen att höra av dig till vår Miljösamordnare Benny Jensen, telefon 0301-23 00 00 alt. maila på

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies