Aspens miljöpolicy

En viktig del av Lantmännen Aspen AB:s affärsidé är att erbjuda och utveckla specialanpassade drivmedel med omtanke om människa, maskin och miljö.

Detta innebär att:

  • Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av produkter och processer för att energieffektivisera, få en hållbar utveckling samt för att utveckla produkter med bättre miljöegenskaper. 

  • Vi utvärderar miljöprestanda och sociala samt etiska aspekter (CoC) då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners

  • Vi väger in miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i våra processer, vilket också innefattar att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar.

  • Miljö- energi- och hållbarhetsfrågor är en integrerad del av vår affärsverksamhet och ingår i det långsiktiga strategiska arbetet. 

  • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker för våra investeringar där så är möjligt.

  • Vi uppmuntrar miljöengagemang bland våra medarbetare och vi ger alla grundläggande kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Vi baserar våra strategiska beslut på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi.

Resultatet av vårt hållbarhetsarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies