Checklista för ansökan om sponsring 

Lantmännen Aspen får många bra idéer och förslag på samarbeten av olika karaktär och tyvärr kan vi inte engagera oss i alla. Om du har ett projekt som du tror att Lantmännen Aspen skulle kunna bidra till och dra nytta av som sponsor, ber vi dig att tänka igenom följande punkter först: 

  • Vi prioriterar projekt som ligger i linje med varumärket Lantmännen Aspen och vårt ansvar för människa, maskin och miljö inom området specialbränslen.

  • Projekten bör företrädesvis vara av nationell karaktär

  • Sponsring handlar för oss inte om gåvor eller välgörenhet. Vi ser det istället som ett samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte

  • All sponsring ska överensstämma med Lantmännens generella uppförandekod. Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska. Lantmännens uppförandekod finner du här:

  • Du bör ha god framförhållning med din ansökan – åtminstone 3 månader innan projektstart

  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen Aspen vinner på ett samarbete

  • Exponering av logotypen är inte ett huvudskäl för oss inom sponsring

  • Produkter från Lantmännen Aspen är inte gratis för oss utan ses som en faktisk kostnad

  • Vi har som policy att sponsring aldrig kommer ifråga när det gäller personer under 15 års ålder.

Känner du att ditt projekt uppfyller ovanstående så kontakta gärna Lantmännen Aspen med förfrågan via e-post: sonny.back@lantmannen.com 

Skriv helst kortfattat. Om vi finner din ansökan intressant ber vi att få återkomma. 

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies