Alkylat i marina miljöer

Ibland får vi frågan vad vi gör på Lantmännen Aspen för att öka användningen av alkylat inom det marina.

Utöver våra säljares idoga arbete så försöker vi, via Lantmännen Energis näringspolitiska avdelning, att påverka lagstiftare och andra.

I den bifogade filen kan du läsa ett alldeles färskt remissyttrande som skickats till Näringsdepartementet.

Det kan sammanfattas så här:

· Det gör större miljönytta att byta bensinsort än att byta motor

· Det behövs informationskampanjer som marknadsför alkylat och påtalar dess fördelar

· Det behövs stöd till mackägare som vill satsa på alkylatpumpar

· Tillgängligheten måste bli bättre

· Offentligfinansierade båtflottor borde föregå med gott exempel och drivas på alkylat

Nu håller vi tummarna att Näringsdepartementet lyssnar på dessa kloka råd.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies