Hällpip för 5L

Bensinpip 5L dunk
Bränsleresistent flexibel bensinpip
passande Aspens egen 5L dunk.
Utrustad med lock för att undvika spill och avdunstning.