Sponsring

Vi får många frågor om sponsring. Det tycker vi är jättekul, men tyvärr har vi inte möjlighet att stötta alla som hör av sig till oss. Därför har vi satt ihop en liten checklista som du kan använda för att kolla av innan du hör av dig. 

Känner du att ditt projekt uppfyller punkterna i listan nedan, så är du välkommen att kontakta oss via formuläret. Skriv kortfattat! Om vi ser att din ansökan är intressant för oss, så kommer vi att höra av oss.

Kontaktformulär

Genom att fylla i min e-postadress i kontaktformuläret samtycker jag till att Lantmännen Aspen lagrar och hanterar mina personuppgifter. Lantmännen Aspen använder ett ärendehanteringssystem för att ge relevant rådgivning och service.

Vill du inte lämna dina kontaktuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 0301-23 00 00.
Det går också bra att kontakta oss om du vill att dina personuppgifter gallras i systemet.

  • Vi prioriterar projekt som ligger i linje med varumärket Lantmännen Aspen och vår strategi om ansvar för människa, maskin och miljö inom området specialbränslen.
  • Projekten bör företrädesvis vara av nationell karaktär.
  • Sponsring handlar för oss inte om gåvor eller välgörenhet. Samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte är det som enligt vår erfarenhet fungerar bäst.
  • All sponsring ska överensstämma med Lantmännens generella uppförandekod. Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska. Lantmännens uppförandekod finner du här.
  • Du bör ha god framförhållning med din ansökan – åtminstone 3 månader innan projektstart.
  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen Aspen vinner på ett samarbete.
  • Exponering av logotypen är det viktigaste för oss inom sponsringssamarbeten.
  • Produkter från Lantmännen Aspen är inte gratis för oss utan ses som en faktisk kostnad.
  • Vi har som policy att sponsring aldrig kommer ifråga när det gäller personer under 15 års ålder.