Vanliga frågor och svar

På den här sidan har vi samlat en del frågor som ofta ställs till oss på Aspen. Om du inte hittar det du söker, kolla gärna i vår kunskapsbank. Du kan också höra av dig direkt till oss. Här hittar du den information du behöver för att komma i kontakt med oss.

Alkylatbensin

Vad är det för skillnad mellan Aspens alkylatbensin och annan alkylatbensin?

Det finns en svensk standard för alkylatbensin och vi förutsätter att alla som marknadsför alkylat följer denna. Aspens egna krav är dock betydligt högre på många punkter, till exempel när det gäller skadliga ämnen som svavel och bensen, men också när det gäller egenskaper som påverkar motorns funktion och livslängd. Aspen har sedan starten haft ett nära samarbete med motortillverkare. Tack vare dessa samarbeten har Aspen kunnat ligga mycket långt framme när det gäller bränslets motortekniska egenskaper. Aspen 2 innehåller dessutom Aspen tvåtaktsolja, en helsyntetisk tvåtaktsolja av högsta klass.

Vad använder jag om min tvåtaktsmotor har separatsmörjning, dvs bensin i en tank och olja i annan?

För motorer med separatsmörjning bör Aspen 4 användas om man eftersträvar bästa miljöegenskaper. Krävs 98 oktanig bensin är Aspen+ det miljömässigt bästa valet. I oljetanken kan du fylla Aspen tvåtaktsolja eller Aspen Outboard Oil beroende på applikation.

Varför skall jag använda Aspen R och inte vanlig bensin?

Aspen R har en rad fördelar jämfört med vanlig bensin som du kan läsa mer om under fliken Produkter. De viktigaste skillnaderna är att kvaliteten på Aspen R är stabil medan vanlig bensin varierar. Den har också högre oktantal (RON/MON 102/90 mot 95/85 eller 98/87). Aspen R möjliggör en högre prestanda genom snabbare brinntid och högre energiinnehåll. Den har också bättre miljöegenskaper än vanlig bensin.

Kan man blanda Aspen alkylatbensin med vanlig bensin?

Ja, det går bra, men egenskaperna försämras i takt med ökande andel av vanlig bensin.

Marint

Kan man använda Aspen 2-taktsolja i utombordsmotorer?

Aspen tvåtaktsolja är i första hand utvecklad för att möta de hårda krav som luftkylda högprestandamotorer ställer. Utombordare som är direktkylda med sjövatten ställer lägre krav på temperaturtålighet. Vi rekommenderar Aspen Outboard Oil, en helsyntetisk och snabbt nedbrytningsbar olja som utvecklats för utombordare i alla prestandaklasser.  

Vilken bensin bör man välja till utombordare, Aspen 4 eller Aspen+?

Båda går utmärkt att använda. Aspen 4 är något bättre för mindre utombordare medan Aspen+ har högre oktantal och är avsedd för högprestandamotorer och motorer med högre oktantalskrav.

Produktförpackning

Hur länge kan man lagra Aspen alkylatbensin på dunk utan att den blir dålig?

Normalt klarar Aspen alkylatbensin flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer. 

Vad gör jag av den tomma dunken?

Dunken är tillverkad av polyetenplast som kan material- eller energiåtervinnas. Sortera den i första hand som plastförpackning och i andra hand som brännbart avfall. Vi är anslutna till Förpacknings- & Tidningsinsamlingen. Det innebär att privatpersoner kan lämna tomdunkar på landets alla återvinningsstationer. Företag kontaktar sin hämtningsentreprenör för insamling av tomma förpackningar. Se http://www.ftiab.se för mer information.

Kan Aspen alkylatbensin 5-liters förpackas på annat sätt än i dunk?

Att som alternativ använda metallemballage hade blivit tyngre per enhet vätska (mer energiåtgång vid transport) och är också mer energikrävande att producera. Att använda glas, vätskekartong eller påse hade inte varit tillräckligt hållfast enligt förpackningsreglerna för farligt gods.

Vad gör Aspen för att minska miljöpåverkan vad gäller emballage?

  • Vi har successivt minskat mängden plast i våra 5-liters dunkar med totalt ca 35 procent på 10 år. Vi har gått från 380 gram till dagens dunk med en plastmängd på 250 gram.
  • Vi har minskat användningen av mjukplast för emballering av tomdunkar i vår produktion med ca 30 procent genom robotisering och förändrad hantering. 
  • En stor del av våra leveranser sker via tankbil direkt ut till kund. Det innebär att du kan tanka Aspen alkylatbensin på ett hundratal ställen runt om i landet.
  • Vi satsar hårt på att få landets marinor att sälja Aspen alkylatbensin direkt från pump. Glädjande nog är det allt fler som väljer att kunna erbjuda detta till sina kunder.
  • Under 2008 tog vi fram ett helhetskoncept för våra återförsäljare där vi erbjuder dem en komplett tankstationslösning. Konceptet har fallit väl ut och alltfler handlare ser värdet i att kunna erbjuda konsumenten ett smart sätt att tanka Aspen alkylatbensin.

Motorsport

Vilken bensin skall man välja till motorcykel, gokart, snöskoter, etc?

Aspen 2 rekommenderas i första hand till alla tvåtaktsmotorer som inte är försedda med separat smörjning, eftersom Aspen 2 har de bästa miljöegenskaperna. För separatsmorda tvåtaktsmotorer rekommenderas i första hand Aspen 4 och Aspen tvåtaktsolja. För större tvåtaktsmotorer och för högprestandamotorer, med höga krav på oktantal, rekommenderas Aspen+. Aspen R rekommenderas för både tvåtaktsmotorer och fyrtaktsmotorer för tävlingsbruk, där maximala prestanda och bra miljöegenskaper eftersträvas. Aspen R möter de internationella krav som ställs av internationella motorsportorganisationer som FIA, FIM och FIK.

När skall man välja Aspen+ eller Aspen R?

För internationella tävlingar skall Aspen R användas eftersom den möter alla de krav som de internationella förbunden FIA, FIM och FIK ställer. Aspen R ger ofta också något högre prestanda än Aspen+. Aspen+ rekommenderas för nationella svenska tävlingar där “miljöracing” enligt SBF får användas.