Visst är det skillnad!

Aspen har gjort en fantastisk resa. 1988 skapade vi ett förädlat bränsle som inte bara var bättre för skogsarbetarnas hälsa, utan även för motorsågarna. Det renare och effektivare bränslet gav helt enkelt motorerna bättre prestanda och driftsäkerhet med minskat reparationsbehov på kuppen. De minskade utsläppen var en positiv miljöeffekt och kom som en bonus.

Snart trettio år senare är vi stolta över att vara världsledande inom utveckling och marknadsföring av specialanpassade drivmedel. Vi erbjuder bränslen för de flesta bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete och snöröjning, till båtliv, motorsport och snöskoter. Med våra produkter vill vi göra det enkelt att göra skillnad. Både för professionella användare och privatpersoner.
    Men vi är inte nöjda där, vår samverkan med motor- och maskintillverkare och våra motor- och kemilabb gör det möjligt att fortsatt driva utveckling och forskning framåt och visa vilken skillnad det är på alkylatbensin och alkylatbensin.
 

Våra motortester
I
vårt motorlabb används 2-takts- och 4-taktsmotorer av olika fabrikat för att testa bränslen och oljor framtagna och utvecklade i Aspens eget kemilabb för produktutveckling. Tusentals timmar av testkörningar och motortester garanterar att Aspens bränsle håller en hög och jämn kvalitet och visar klart och tydligt att Aspens alkylatbensin gör skillnad för maskinerna. Vårt recept är helt enkelt inte detsamma som andras. 

Vårt motorlabb
 
Motorlabbet har kapacitet att köra fyra små-, eller två större maskiner, samtidigt. Det är utrustat med avancerad mätutrustning baserad på senaste teknologi. Vi utför egna tester men en del av projekten genomförs aktivt i nära samarbete med motortillverkare av småmaskiner samt i kommersiella testlaboratorier. Dessa samarbeten och vår spetskompetens inom förbränningsteknik och bränslen säkerställer att Aspens produkter fortsätter att ha hög kvalitet, är effektiva och säkra för människa, maskin och miljö.

Läs mer om vår integritetspolicy och användning av cookies