Nya minitankstationer för våra bränslen

Aspen kan sedan drygt 20 år tillbaka erbjuda alkylatbensin från pump men som ett led i innovativ och kontinuerlig produktutveckling med kunden i fokus har vi tagit fram och lanserar nu en ny minitankstation med IBC-tank för våra olika bränslen. Det är en praktisk, lättplacerad tankstation som spar mycket tid, framför allt för kunder som behöver köpa större mängder bränsle vid ett och samma tillfälle. Men också för kunder som vill slippa köpa en ny dunk varje gång de köper Aspens bränslen.

När exempelvis en företagskund inom skogsnäringen eller trädgårdsbranschen nu kommer till sin återförsäljare av alkylatbränsle kan han själv enkelt förse sig med den mängd Aspenbränsle han behöver utan att behöva vänta på assistans. Den här enkla pumphanteringen av bränslet spar naturligtvis mycket tid för alla typer av kunder.

Fördelen för återförsäljaren är IBC-tankens returhantering i slutet system. IBC’n levereras full till minitankstationen och när den är tom hämtas och byts den ut. En annan fördel är också att den är enkel att placera ut, med förbehåll att man måste följa lokala regler som gäller på orten. Här kan du ladda ner produktblad för mer info.

”Returhantering i slutet system. När tanken är tom, hämtas och byts den ut.”

Tidsbesparingen är en av de stora kundfördelarna med tankstationen eftersom en eventuell väntetid försvinner. En ytterligare fördel med stationen är att kunderna slipper hantera ett antal mindre dunkar som ska transporteras och hanteras på olika sätt. Samtidigt som pumpstationen spar tid åt kunderna gör den också en insats för miljön, eftersom behovet av smådunkar minskar eller försvinner helt. I synnerhet för företags- och förvaltningskunder är det viktigt att deras bränsleinköp går snabbt och utan krångel. Istället för att hålla på med olika dunkar vill man som kund ha ett påfyllningssystem som är snabbt, bekvämt och miljövänligt. Dessa är de främsta skälen till att företaget nu introducerar sin minitankstation för Aspens alkylatbränslen.

”Samtidigt som pumpstationen spar tid åt kunderna gör den också en insats för miljön, eftersom behovet av smådunkar minskar.”