The Good Guys – Historien om Aspen

Historien om Aspen tar sin början i de svenska skogarna. 

Vi befinner oss i den första halvan av 80-talet. Denna viktiga svenska basindustri vilar fortfarande tungt på hårt arbetande huggare som med motorsåg i hand avverkar träd för träd för att mätta den aldrig sinande hungern i en blomstrande tillverkningsindustri med pappersbruk, sågverk, hustillverkare, möbelfabriker i och utanför Sverige. På ytan ser allting bra ut. Men det är något som inte står riktigt rätt till. Huggarna mår inte bra. De drabbas av huvudvärk och trötthet. Och mycket, mycket värre saker: blodcancer, eller leukemi som det också kallas, drabbar en oproportionerligt stor andel* av skogsarbetarna.

Nu kliver Roland Elmäng in på scenen. Han har precis den erfarenhet som krävs för att lösa problemet, både från oljeindustrin och som bränsleexpert på Volvo. Roland drar sig till minnes hur man under andra världskriget tillverkade flygbränsle genom alkylering, en speciell process där man tog vara på ångor som uppstod vid raffinering av råolja. Bränslet blev mycket renare än andra bränslen, och fritt från många av de skadliga kolväten som återfanns i traditionell bensin. 

Forskningen* pekade mot att kolvätena kunde vara en orsak till skogsarbetarnas problem.

Kunde alkyleringsprocessen vara en lösning?

Strukturförändring

Idag, drygt 30 år senare, vet vi att Roland hade rätt. Det bolag han startade har blommat upp till en världsledare inom sin lilla nisch, och idag är Aspens alkylatbränsle favoritbränslet för de flesta skogsarbetare i Sverige och även i andra länder.

Samtidigt har skogsindustrin förändrats i grunden. Aspens nya bränsle togs emot med öppna armar av både skogsarbetare, skyddsombud och folk i skogsbolagen. Men i ungefär samma veva började en enorm strukturförändring svepa genom de svenska skogarna. Skogsbruket mekaniserades och på bara några år ersattes huggarna av maskiner och skördare.

”Det var en enormt snabb förändring, och vi tvingades ganska snabbt att börja titta på andra kundgrupper som kunde ha samma behov. Vår målgrupp utvidgades och blev alla som jobbade professionellt med småmaskiner”, berättar Claes Alin. Han är vd för Aspen idag, och en av dem som varit med i princip ända sedan bolaget startade.

"Det var en enormt snabb förändring, och vi tvingades ganska snabbt att börja titta på andra kundgrupper som kunde ha samma behov. Vår målgrupp utvidgades och blev alla som jobbade professionellt med småmaskiner"

Proffsen har varit nyckeln

Omstruktureringen av skogsindustrin tvingade Aspen att bredda sig. Men strategin var fortfarande densamma: att först bygga upp en marknad för professionella användare. Den servande fackhandeln var en viktig partner, men blev på sikt även en bra kanal till privatmarknaden. Det var ju inte bara proffsanvändarna som handlade, och handlarna insåg att Aspens produkt var intressant även för privatanvändare. De lokala fackhandlarna som traditionellt varit mer av mekaniker utvecklade sina affärer genom att tillhandahålla både bränsle och tillbehör utöver service och reparationer.

”För återförsäljarna blev det viktigt med den trafik man fick i butikerna genom våra produkter. Efterhand som man blev duktigare på att sälja till proffs, började man även sälja till privatkonsumenter”, säger Claes Alin.

Affärerna snurrade på och businessen växtebåde i och utanför Sverige, hela tiden med samma filosofi. 2006 gick Aspen in i en ny fas när bolaget såldes till Lantmännenkoncernen. Lantmännen är idag ett lantbrukskooperativ som ägs av 19 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Läs mer på Lantmannen.com

”För återförsäljarna blev det viktigt med den trafik man fick i butikerna genom våra produkter. Efterhand som man blev duktigare på att sälja till proffs, började man även sälja till privatkonsumenter”

Framtiden

Samtidigt ökar konkurrensen. Aspen är långt ifrån ensamt och tampas idag med en rad olika konkurrenter på olika marknader

Så vad bär framtiden med sig? Claes Alin är ganska säker på att den är ljus.

”Vi fortsätter växa internationellt, och tittar även på hur vi kan bredda vår produktportfölj med andra alternativ som kan leva upp till vårt varumärkeslöfte. Vi kommer att fortsätta vara the good guys, som fokuserar på att folk mår bra.”

”Vi fortsätter växa internationellt, och tittar även på hur vi kan bredda vår produktportfölj med andra alternativ som kan leva upp till vårt varumärkeslöfte. Vi kommer att fortsätta vara the good guys, som fokuserar på att folk mår bra.”

*Det finns många vetenskapliga studier som klarlagt sambandet mellan bland annat bensen och leukemi. I den här studien, till exempel, granskades 15 andra studier som tillsammans visar ett tydligt samband mellan exponering för bensen och ökad risk att drabbas av leukemi.