Aspen idag och imorgon

Aspen är ett kunskapsintensivt företag. Från vårt huvudkontor i Hindås utanför Göteborg utvecklar vi drivmedel, oljor och tillbehör för små motorer.

Vår historia började med en lösning på ett svårt problem: skogsarbetare som drabbades av hälsoproblem på grund av avgaser från motorsågar och röjsågar.

Omtanken och engagemanget som ledde fram till denna innovation präglar vårt företag än idag. Vår ambition är alltid att lansera och sälja produkter som är bättre för människa, maskin och miljö.

Aspens produkter säljs i ett antal länder runt om i världen. Våra största marknader finns fortfarande i Europa, men tillväxten är stadig och vår plan är att den ska fortsätta.

Så jobbar vi med miljöfrågor

Våra produkter är bättre för miljön än alternativen på marknaden. Men våra ambitioner slutar inte där. Vår ambition är att minimera miljöpåverkan i samtliga steg i produktprocessen, inte bara genom att uppfylla lagens krav utan att hålla en högre standard. Därför jobbar vi alltid aktivt med att köpa in produkter och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan både vid tillverkning, transport, användning, destruktion och återvinning.

Våra ambitioner på det här området är tydligt formulerade i vår miljöpolicy. Vi är också certifierade enligt ISO 14001. Du kan ladda ned vårt certifikat här.

Om Aspen

Aspen ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Aspens tillhandahåller miljöanpassade bränslen och i vårt bolag ingår varumärket Agrol, som är en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden.

Sedan vi startade Aspen har våra produkter eliminerat stora mängder utsläpp av skadliga ämnen. Ämnen som har en negativ inverkan på människor, maskiner och miljö. Vi kommer att fortsätta förbättra våra bränslen och utveckla helt nya produkter som är snälla mot människorna, maskinerna och miljön. Omtanke och engagemang var grunden till vår första produkt, och det kommer att vara vår ledstjärna även i framtiden. Det kan du lita på.

 

Lantmännen tar ansvar från jord till bord.

Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.

Om du vill veta mer om Lantmännen, kan du besöka Lantmannen.com.

 

Så jobbar vi med kvalitet

Helhetsperspektivet är viktigt för oss på Aspen. Det präglar allt vi gör, och hur vi driver våra affärer. Den attityden är grundläggande för vårt kvalitetsarbete, som du kan läsa mer om här. Det är också den attityden som skapar bäst förutsättningar för långsiktigt god lönsamhet och konkurrenskraft.

Sedan 1998 arbetar vi med det internationella kvalitetssystemet ISO 9001. Här kan du ladda ned vårt certifikat ISO 9001:2015.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du besöker använder våra webbplatser och andra digitala kanaler, eller kontaktar oss i exempelvis kundtjänstärenden, behandlar vi dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att detta sker i enlighet med gällande lagar och regler, att du känner dig trygg med det sätt vi behandlar dina uppgifter och att du vet vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Om du vill fördjupa dig i detta kan du läsa den integritetspolicy som vi tagit fram i samarbete med vårt moderbolag Lantmännen. Den hittar du här.