Aspengruppens kvalitetspolicy

 

Aspengruppens affärsidé är att erbjuda och utveckla specialanpassade bränslen och smörjoljor med
omtanke om människa, maskin och miljö. Det innebär att ha en helhetssyn i allt vi gör och att driva
affären nära kund. Detta sker genom att:

• Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster utifrån kund- och affärsnytta. Våra kunder erhåller beställda produkter och tjänster i rätt tid, till överenskommen specifikation och till överenskommet pris.

• Vi ställer höga och relevanta krav på leverantörer och inkommande råvaror.

• Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av vår produktkvalitet och våra processer för att öka vår konkurrenskraft.

• Vi arbetar förebyggande genom att utföra riskanalyser i alla våra delprocesser. Hänsyn till kundens och Aspengruppens önskemål tas alltid.

• Vi väger in kund- lag- och ägarkrav på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt arbete. Detta innebär att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar.

• Vi uppmuntrar kundfokus och helhetssyn hos våra medarbetare och vi ger alla nödvändig kunskap om kraven på våra produkter, tjänster och vårt arbetssätt.

• Vi säkerställer att kraven på våra processer och produkter uppfylls genom att ha ett väl utvecklat och implementerat ledningssystem.

Resultatet av vårt kvalitetsarbete skapar goda förutsättningar för långsiktigt god lönsamhet och konkurrenskraft.


Hindås 2022-12-05