Aspen alkylatbensin förbättrar din arbetsmiljö, oavsett om du är proffs eller hemmafixare.


Aspen var först ut med att börja utveckla alkylatbensin i Sverige på 1980-talet eftersom man märkte att skogsarbetare tog skada av ångorna från de handhållna maskinerna. Det utvecklingsarbetet ligger idag till grund för att vi idag har ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren. Nu finns arbetsmiljökrav på företag att välja det renaste alternativet, men privatpersoner väljer fortfarande vilket drivmedel de vill.

Gräsklippare
Vi vet att avgaser är skadliga och står inte gärna bakom en bil på tomgång. Men när vi klipper gräset eller fräser jord går vi omkring i ångorna från maskinen. Trots att det finns renare alternativ till vanlig bensin väljer många att använda samma drivmedel till gräsklipparen som till bilen.

Människor som jobbar professionellt inom skog och trädgård använder alkylatbensin eftersom de måste av arbetsmiljöskäl. Man ska använda det som är minst skadligt för de anställda. Nu behöver vi uppmärksamma allmänheten på att det finns ett alternativ till vanlig bensin, och få dem att förstå skillnaden. Det finns renare alternativ till vanlig bensin och i små motorer, som den i gräsklipparen och båtmotorn, finns det särskilt stora vinster för både hälsa och miljö med att välja ett drivmedel med färre skadliga ämnen. Ett renare drivmedel som minskar behov av service och reparationer och förlänger livslängden.

Det är ett problem att samma bensin som vi tankar bilen med också används i gräsklipparens och båtmotorns små motorer som inte har samma kapacitet att ta hand om den. Med alkylatbensin får man den renaste delen av bensinen för att kompensera för den låga tekniken i små motorer. Man låter helt enkelt en högteknologisk produkt kompensera för bristerna en mindre avancerad motor.


Vi oroar oss mycket för faror som man kan se, men är inte på samma sätt medvetna om den här typen av faror. Vanlig bensin skapar förutom hälsoproblem och miljöpåverkan dessutom en hel del problem för mindre motorer som inte har förmåga att rena den på samma sätt som större. Det innebär fler reparationer och kortare livslängd.

Vanlig bensin består av tre huvudgrupper av kolföreningar: paraffiner, aromatiska kolföreningar och olefiner. Olefiner och aromatiska kolföreningar skadar både människokroppen och ozonskiktet och ingen av dessa används i alkylatbensin.

Vanlig bensin går bra att använda i större motorer, eftersom de har en mer avancerad teknik för att ta hand om den, men till mindre motorer och där man kommer i direkt kontakt med avgaserna bör man välja ett renare alternativ.

Alkylatbensin är något dyrare än vanlig bensin, men hälso- och miljövinsterna tillsammans med det faktum att man ofta använder mindre mängder i sina maskiner gör den prisvärd. Så BYT BRÄNSLE!