Bränsle för människor som bryr sig.När Erik Sparrman gick ut skogsvårdskolan 1985 och började jobba som huggare stod ofta blåröken som ett moln bakom sågen. Att stå nedskottad i snön en hel vinterdag och matas med bensinångor var ingen härlig upplevelse.

– Framför allt var det inte hälsosamt. Jag fick ofta huvudvärk av lukten, säger Erik. När Aspens alkylatbensin kom 1988 gick jag direkt över till den. Det luktar ingenting och gör att både maskiner och sågar går väldigt rent. Dessutom vet jag att det alltid är rätt blandning av olja och bensin och slipper att själv stå och blanda.

I dag driver Erik företaget Skog och Terräng i Lund utanför Skellefteå. Han arbetar främst med utbildning inom skogsbruket och med mindre skogsvårdsuppdrag som avverkningar och röjningar. Han utbildar också personal från olika företag över hela landet i hur man använder sig av motor- och röjsågar på säkraste sätt och där är förstås rätt bränsle och olja en viktig del.

– Jag rekommenderar alla att använda alkylatbensin, både för sin egen och för sågens skull. I dag skulle jag säga att 90 procent av kursdeltagarna redan gör det från start. Dessutom har ju företag krav på sig att använda produkter som är bättre för miljön.

Aspen Bio Chain oil – en vegetabilisk sågkedjeolja som funkar

För ett par år sedan kom Aspen Bio Chain Oil, en miljöanpassad vegetabilisk sågkedjeolja, och Erik var förstås inte sen med att prova den. En stor fördel menar han är att den inte kläggar igen, vilket har varit ett problem med andra biologiska oljor.


– Om sågen har fått stå ett tag med en dålig kläggig olja orkar inte kedjan dra runt i vissa lägen utan man får plåga igång den. Gammal, dålig olja kan man nästan klippa av med sax om det är kallt ute eftersom den blir så seg. Aspens olja däremot är väldigt ren, lättflytande och trevlig att jobba med. Jag har använt den när det har varit -24 grader ute och det har fungerat jättebra.

För Erik har både alkylatbensinen och sågkedjeoljan underlättat hans arbetsliv. Det är bara att ta med sig de färdigblandade dunkarna och ge sig ut i skogen.

– De har också lång hållbarhet och det uppstår inga kalkavlagringar. Jag trivs bra med Aspen, det fungerar och är lätt att få tag på vilket är anledningen till att jag aldrig har bytt bränsle. Vissa tycker att alkylatbensin är dyrt, men jag tycker tvärtom, det blir billigare i långa loppet och framför allt är det så mycket bättre arbetsmiljömässigt!

Aspen 2 - alkylatbensin för tvåtaktmotorer

Aspen Bio Chain oil - vegetabilisk sågkedjeolja