Att behålla sin gamla bensindrivna gräsklippare är att tänka hållbart.

”Den cirkulära ekonomin bygger på att värdet på produkter, material och resurser kvarhålls inom ekonomin så länge som möjligt genom i första hand återanvändning.”

 

Man måste inte klippa sin gräsmatta med robot för att göra en insats för miljön och framtiden, att behålla och vårda sin gamla bensindrivna maskin kan vara ett lika bra alternativ. Hur då, tänker du säkert. Jo, genom att vårda sin gräsklippare med regelbunden service och tanka den med ett bränsle som är etanolfritt, lagringsbart och som gör att maskinerna blir lättstartade och mer lättskötta, säsong efter säsong, kommer man en bra bit på väg.


Det finns fortfarande många som tankar sina maskiner med vanlig bensin istället för alkylatbensin. Orsakerna kan vara flera: vana, tillgänglighet, pris etcetera. Inte minst i dessa tider är pris en viktig faktor, och ja alkylatbensin kostar några kronor mer per liter än vanlig bensin. Men fördelarna är många om du byter ut vanlig bensin mot alkylatbensin och tankar du Aspen är de ännu några fler.

Visste du till exempel att dina maskiner håller längre med Aspen alkylatbensin? Att den unika blandningen innehåller komponenter som t o m rengör motorn. Till skillnad från vanlig bensin så innehåller inte Aspen etanol eller andra lösningsmedel.

Vanlig bensin, E10, betyder att bensinen har 10% inblandning av etanol och är speciellt framtagen för vardaglig användning av ”året om”-motorer, till exempel personbilar. Men, etanol är en komponent som kan orsaka korrosion och binda fukt in i bränslet vilket i sin tur kan orsaka svårstartad motor och ojämn motorgång. Etanol är också ett lösningsmedel som kan lösa upp smuts och avlagringar som har byggts upp i en bränsletank över tiden, vilket resulterar i igensatta bränslesystem. Detta kan leda till svårstartad motor, ojämn motorgång, och i värsta fall motorhaveri.

Då vanlig bensin inte är lämplig att lagra innebär det stora problem för småmotorer som bara används under särskilda säsonger – till exempel gräsklippare, båtmotorer, röjsågar och snöslungor. När dessa har E10 i tanken händer följande:

  • Gummipackningar drabbas. Etanol är ett lösningsmedel som bryter ner vissa material. Bland annat gummi, och ju äldre gummit är desto hårdare drabbas det. Detta resulterar ofta i läckor från packningar, slangar och andra gummi- eller plasttätningar.

  • Motorn tar stryk. Ett problem med etanol är att det binder fukt. Detta innebär att mängden vatten i E10-bensinen ökar ju längre maskinen vilar. Då uppstår korrosion, vilket bland annat skadar förgasaren. Resultatet blir ofta startproblem och motorfel.

  • Blandningen försämras. Etanolens förmåga att binda fukt har även en negativ påverkan på tvåtaktsblandningar, vilket resulterar i ett instabilt och opålitligt blandningsförhållande. Detta ökar risken för motorproblem i båtar och tvåtaktsfordon som inte används så ofta.

Kort sagt, fyller du upp dina maskiner med Aspen alkylatbensin är chansen dessutom stor att motorn startar på första rycket efter vinterförvaring, att den går jämnt och effektivt och inte sotar igen.