Vår produkt blir bara bättre – barnsäker och enklare att använda!

På Aspen är vi ständigt på jakt efter nya sätt att förbättra våra produkter. Och nu är våra 25-liters dunkar lika smart tillverkade som innehållet – tack vare barnsäkra kapsyler och en ny, användarvänlig design. Varför? Because we care.


Nyckeln till säkerheten

Från och med nu är alla våra 25-liters dunkar utrustade med barnsäkra kapsyler, som för säkerhets skull sitter extra hårt åtdragna. Vuxna kan enkelt öppna och försluta kapsylerna med hjälp av ett speciellt nyckelverktyg. Som en följd av detta uppfyller vi nu till fullo Europeisk kemikalielagstiftning rörande kravet på barnskyddande förslutning på återförslutbara förpackningar (EG nr. 1272/2008, CLP-förordningen).

Enklare att använda

Bränsledunkar används ofta i miljöer där de utsätts väta och växlande temperaturer, vilket många gånger gör att dunkens etiketter och dess viktiga säkerhetsinformation lossnar. På Aspen löste vi problemet för flera år sedan genom att börja använda IML-dunkar där etiketterna gjutits fast. En lösning som vi var först med och fortfarande är ensamma om. Nu har vi tagit nästa steg – i samband med de nya barnsäkra kapsylerna är våra 25-liters dunkar uppdaterade med användarvänliga funktioner som:

  • Ett ergonomiskt handtag som gör det enklare att hälla.
  • Hög formstabilitet som minskar risken för att dunken sväller.
  • En avluftningskapsyl som garanterar jämn och snabb tömning, samt säker återförslutning.

”Vi fortsätter växa internationellt, och tittar även på hur vi kan bredda vår produktportfölj med andra alternativ som kan leva upp till vårt varumärkeslöfte. Vi kommer att fortsätta vara the good guys, som fokuserar på att folk mår bra.”

Because we care

Aspen har en strävan. Vi vill ständigt förbättra det vi gör och utmana branschens normer. För mer än 30 år sedan skapade vi vår revolutionerande alkylatbensin. En renare, hälsosammare och mer hållbar form av bränsle – mycket bättre för människa, maskin och miljö. Genom åren har vi successivt förfinat våra produkter. Och nu, med förbättringen av våra 25-liters dunkar, har vi tagit ett viktigt steg i vår produktutveckling. Så här säger vår VD, Claes Alin, om Aspens framsteg och framtid: ”Vi fortsätter växa internationellt, och tittar även på hur vi kan bredda vår produktportfölj med andra alternativ som kan leva upp till vårt varumärkeslöfte. Vi kommer att fortsätta vara the good guys, som fokuserar på att folk mår bra.”

Vill du veta mer om våra nya barnsäkra kapsyler, om Aspen alkylatbensin eller vår historia?

Läs gärna mer här, eller hör bara av dig.