Elkrisen kräver hållbara lösningar

Många försöker hålla nere sina elräkningar så gott det går. Det märks framför allt på försäljningen av ved, där efterfrågan just nu är större än tillgången. Men också på försäljningen av bensindrivna elverk, där mycket avgör om köpet är en bra investering eller inte. Två utmaningar, som båda kräver hållbara lösningar. Och här kommer Aspen alkylatbensin in i bilden.

 

Det råder akut vedbrist i Sverige

Svenska husägare är vana vid att bemöta höst och vinter med ved i kaminen. Men nu när elpriserna slår nya rekord så finkammas marknaden i jakten på vedsäckar. I dag är det därför akut vedbrist i landet.

Detta får villaägare att vilja saken i egna händer, och många ger sig nu ut med motorsågen för att göra vedklabbar. En god tanke, så länge man har rätt bränsle i tanken. Att fälla träd och såga till proportionerliga stockar för klyvning tar nämligen tid. Och ju längre tid man vistas i skadliga utsläpp desto sämre mår kroppen.

Tankar du Aspen alkylatbensin kommer din motorsåg starta på första rycket. Du slipper dessutom avgaser som kan vara skadliga för din hälsa.

För att undvika detta bör man använda alkylatbensin från Aspen. Det är ett etanolfritt bränsle som är renare än vanlig bensin. Då slipper man avgaser som orsakar dåsighet och huvudvärk – samtidigt som motorsågen alltid startar på första rycket.

Att skapa sin egen el på rätt sätt

Ett bensindrivet elverk är en bra investering, så länge maskineriet fungerar som det ska. Annars kan investeringen snabbt förvandlas till en oönskad utgift i en tid av redan höga kostnader. Här spelar bensinvalet en stor roll. Vanlig bensin, även kallad 10-bensin, innehåller 10% etanol – vilket binder fukt vid lagring och kan innebära rost, slitage och försämrad prestanda för motorn i elverket. Men också illaluktande avgaser, som man helst vill slippa i sin hemmiljö.

Som tur är finns det ett bättre alternativ för bensindrivna elverk. Aspen alkylatbensin är ett etanolfritt bränsle som får elverkets motor att prestera bättre och hålla längre. Det gör att elverket startar som det ska när man behöver det som allra mest. Detta utan illaluktande utsläpp.

Med Aspen i tanken undviks problem som rost och igensotade förgasare.

Till skillnad från E10-bensin, så har Aspen alkylatbensin lång hållbarhet. Den tål att lagras, vilket innebär att elverket fortfarande startar efter längre tids förvaring. Med Aspen i tanken undviks problem som rost och igensotade förgasare. Det gör att elverket slipper slitas ut i förtid, vilket är en trygghet för villaägare i en tid av höga kostnader. Tankar du Aspen förblir elverket en god och hållbar investering.

Här kan du läsa mer.