En hållbar arbetsmiljö är där vi började – och dit vi är på väg


Nyckeln till en friktionsfri arbetsdag är en motor med maximal prestanda och som utsätts för mindre slitage. Detta är möjligt tack vare att Aspen har inblick i hela resan och kontroll över varje steg i produktionskedjan – från raffinering till bensindunkar – för att säkerställa en hög kvalitet med varje batch.

När du fyller din motor med Aspen startar den varje gång – även om den har varit inaktiv i flera månader. Att fylla din motor med Aspen alkylatbensin innebär också en renare motor som inte täpps igen och du kan utföra ditt arbete utan avbrott.

Faktum är att en av de största fördelarna med att byta till vår högkvalitativa alkylatbensin är hur mycket mindre slitage och skadlig påverkan den har – både på motorn och de människor som använder den. Med ett renare bränsle i motorn löper du mycket mindre risk för att motorn ska gå sönder, få motorstopp eller täppas igen. Du får en mer hållbar utrustning som inte behöver lämnas in till service lika ofta och det gynnar hela din verksamhet.

Människor gynnas också av att använda Aspen alkylatbensin. Först och främst mår du bättre av det. Och när du mår bättre, kan du prestera bättre. Glada och friska medarbetare är den viktigaste framgångsfaktorn för ett företag. Det första steget till att uppnå en hälsosammare arbetsmiljö är att byta till originalet bland alkylatbensin – Aspen.


Att värna om människan finns i vårt DNA

Att ta hand om människorna bakom maskinen är där allting började för oss, det finns i vårt DNA. Ända sedan 1988 har vi arbetat för en mer hållbar och trygg framtid – och det fortsätter vi med än idag. Vi har varit i branschen tillräckligt länge för att veta vad som verkligen gör skillnad för ett företag – och vi är stolta över att vara originalet och kunna erbjuda den expertis och kunskap som ligger bakom det.

När Roland Elmäng grundade Aspen hade han skogsarbetarnas arbetsmiljö i åtanke. När han upptäckte att de led av huvudvärk på grund av de giftiga ångor de andades in från bensinen de använde skapade han en alkylatblandning. En blandning med betydligt färre skadliga utsläpp och cancerframkallande ämnen såsom bensen. Resultatet – en hälsosammare och säkrare arbetsplats med stora fördelar inte bara för de människor som använder den, utan även för de maskiner som används och inte minst för miljön.

Fördelarna för motorns prestanda, som följer av att använda alkylatbensin, är också viktiga faktorer utöver en hållbar och god arbetsmiljö. Användning av alkylatbensin leder också till minskade utsläpp av kväveoxid, vilket i sin tur leder till att det marknära ozonet minskar. Marknära ozon är skadligt eftersom det gör det svårare för växter att ta upp koldioxid och omvandla det till syre genom fotosyntes. Om du vill förbättra arbetsmiljön – vilket både din verksamhet och dina anställda mår bra av – är det en självklarhet att byta till originalet inom alkylatbensin.

Högkvalitativ alkylatbensin som du kan lita på

Vår bensin testas flera gånger om innan den hamnar i bensindunken. För att säkerställa att vi upprätthåller vår höga kvalitetsnivå har vi ända sedan starten utfört regelbundna interna kontroller av vårt bränsle. När du använder alkylatbensin från ett premiumvarumärke som Aspen ger det flera fördelar. Förutom att giftiga ångor minimeras och risken för huvudvärk minskas, förlänger du även livslängden på din motor. Och detta tack vare våra grundliga och regelbundna tester.

På Aspen tror vi på att ständigt förbättras

Som bilderna visar har Aspen en stor, positiv inverkan på din maskins delar och är överlag mycket mer skonsam mot din motor. På dessa bilder kan du se vilken påtaglig skillnad Aspen innebär. I våra laboratorier har vi sett det slitage och de skador som vanlig bensin orsakar en motor.


När det gäller BTEX-föreningar finns det en anmärkningsvärd skillnad mellan Aspen alkylatbensin och vanlig bensin, vilket vi har bevisat i studier. Dessa grafer visar en påtaglig inverkan vid långvarig exponering för vanligt bränsle. Effekterna av de skadliga och giftiga utsläppen, som kan vara upp till 15 gånger lägre med Aspen, går inte att blunda för.
Den långsiktiga exponeringen är särskilt farlig för yrkesproffs eftersom de arbetar med handhållna maskiner och dagligen omges av ångorna. Vi vill ändra på det, men lösningen är inte att byta till vilken alkylatbensin som helst. Det är att byta till Aspen – originalet.