Byt ut din gamla 2-takts båtmotor eller byt bensin till Aspen alkylatbensin?

 

Transportstyrelsen uppmanar båtägare att skrota sina gamla 2-taktsmotorer då de kan orsaka stor skada för miljön. Orsaken är att de släpper ut en stor del, 20-30 procent, av bensinen oförbränd i luft och vatten. Avgaserna innehåller PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och är mycket skadliga för levande organismer.

Om man väljer att behålla sin gamla 2-takts båtmotor kan man ändå göra en insats för miljön genom att använda alkylatbensin. Aspens alkylatbensin innehåller upp till 99 procent färre skadliga kolväten än vanlig bensin.

Sämst motor kräver bäst bensin och olja

Alkylatbensinen gör mest miljönytta i de sämsta motorerna, dvs gamla 2-taktsmotorer som har dålig förbränning och saknar avgasrening. Kör man på Aspen alkylatbensin som innehåller 2% biologiskt nedbrytbar olja blir miljönyttan ännu större. Den miljöanpassade 2-taktsoljan bryts ner snabbare än vanlig olja och innehåller färre ohälsosamma tillsatsämnen.

Båtmotorn hålls renare
Med Aspen alkylatbensin i tanken hålls motorn renare, går effektivare och startar lättare. Inte heller behöver man tömma tanken när båtsäsongen är över och båten ska upp på land, eftersom alkylatbensin tål lagring i 3–5 år. Välj en biologiskt nedbrytbar utombordsolja Aspen Outboard Oil, en helsyntetisk motorolja för 2-takts utombordsmotorer. Den är snabbt biologiskt nedbrytbar, självblandande och ger ett effektivt korrosionsskydd, även i saltvatten.