Aspen Combihandle - Kombidunk för Aspen alkylatbensin & Aspen Bio Chain oil

Tillbehör för bränsle

En oumbärlig kombidunk när du arbetar med motorsåg. Detta system, som har plats för bensin och motorsågsolja och dessutom filar och andra verktyg, kan du bära med ena handen.

 • Ren och säker hantering
  Du kan enkelt ta loss och fylla oljedunken och därefter sätta fast på Combihandle igen. Du slipper spill på grund av överfyllning och du följer alla regler!

 • Snabb och effektiv påfyllning
  När bensindunken är tom byter du bara ut den mot en ny Aspendunk och slipper onödigt spill. Med påfyllningspipen Autofiller slipper du dessutom besvär med att bensin spiller över när du tankar dina maskiner! Det är säkrare, renare och besparar tid. Dessutom kan du aldrig tappa bort påfyllningspipen, den sitter fast på mittbygeln.

 • Livslång användning
  Det obligatoriska UN-numret anges på den nya bensindunken. Du behöver alltså inte förnya Combihandle vart 5:e år, vilket krävs för kombidunkar.

 • Allt du behöver nära till hands
  Det finns hållare för förvaring av två filar, en tändstiftsnyckel och locket till bensindunken. Det finns ett förvaringsfack för lösa föremål som t. ex. en kedja eller andra redskap. En tillbehörshållare för verktyg för häcksaxar och röjsågar är under utveckling.  

 

Fyll på bränsle i dina maskiner enkelt och säkert med vår Autofiller. Fyllningen stoppas automatiskt när tanken är full, och anslutningen passar alla tanklock – även snabbkopplingar. Tack vare gummikragen som håller tätt runt om anslutningen erhålls ett unikt system för ångretur.

Luften sugs in separat från bränslet, och tankningen går snabbt och kontrollerat. Den underhållsfria autofillern passar perfekt på våra femlitersdunkar, och kan vridas i alla riktningar.

Här kan du hitta din närmaste återförsäljare av Aspens produkter.

Kontakta oss om du har fler frågor.

Användningsområden

 

 

 

1. Tom Aspen-demodunk

Byt ut den mot en full dunk

alkylatbensin på 5 liter. Placera dunken i fothållaren i Combihandle. Du öppnar Combihandle genom att ställa mittbygeln med Autofiller (snabbfyllaren som är fäst på mittbygeln) rakt upp.

2. Autofiller

Öppna Aspen 2-dunken och spara locket i lockfacket på sidan av Combihandle. Stäng mittbygeln så att Autofiller hamnar över Aspen-dunkens öppning. Skruva sedan fast Autofiller på dunken.

3. Oljedunk med oljepip

För den gröna låsmekanismen på mittbygeln framåt och för oljedunken uppåt och ut ur Combihandle. Fyll oljedunken med motorsågsolja och sätt tillbaka den i Combihandle.

4. Hållare för filar

Placera dina filar i hållarna på sidan av Combihandle. Här kan du förvara filar av nästan alla typer och storlekar.

5. Hållare för tändstiftsnyckel

I ”kroppen” på Combihandle finns en särskild hållare för tändstiftsnyckeln. Klicka fast tändstiftsnyckeln i den. När du vill ta ut den ska du först ta ut oljedunken ur Combihandle så att du kan komma åt tändstiftsnyckeln. Instruktionsfilmen visar tydligt hur du ska göra.

6. Förvaringsfack

Använd förvaringsfacket när du vill ta med dig en extra kedja eller andra redskap.

Tips vid tankning: tryck halsen på Autofiller en gång nedåt innan du börjar tanka. Då luftar du dunken och förhindrar spill.