Bli återförsäljare för Aspen

Lantmännen Aspen har ett nät av återförsäljare som täcker hela landet. Våra produkter säljs av servande fackhandelsbutiker, bygg- och detaljhandel, marinor och bensin-/servicestationer.

Den gemensamma nämnaren är att alla våra återförsäljare har etablerad försäljning av bensindrivna maskiner, eller etablerad försäljning av drivmedel.

Vi har ett sortiment av attraktiva produkter som är snälla mot människa, maskin och miljö. Efterfrågan ökar stadigt, och vi är alltid intresserade av att hitta nya återförsäljare.

Är du intresserad? Kul! Det finns tre saker som är viktiga att känna till, dock:

  • Vi säljer bara via återförsäljare
  • Vår logistik bygger på att vi kan leverera hel- eller halvpall – eller i bulk
  • För att kunna sälja våra produkter krävs tillstånd för förvaring av brandfarlig vara

Tillståndet för förvaring av brandfarliga varor är ett absolut villkor. Ett sådant tillstånd ges av den lokala brandmyndigheten. Det är återförsäljaren som har ansvaret för att tillståndet finns på plats innan man börjar sälja produkterna.

Om du anser att ert företag har den inriktning som vi beskrivit ovan, och att du har eller kommer att kunna få tillstånd för förvaring av brandfarliga varor, så är du välkommen att höra av dig. Presentera ert affärsupplägg, beskriv på vilket sätt ni uppfyller våra kriterier och hur vi kan kontakta er, så kommer vi att höra av oss.