Chalmers GK - en golfklubb med hållbarhet och Aspen 10 % Renewable i fokus

 

Inte långt från Landvetter flygplats ligger Chalmers Golfklubb, i ett härligt område där solen lyser på gröna fairways. Det är en golfbana som strävar efter att vara både en fröjd för golfälskare och en förebild för hållbarhet. Det är en plats där naturens prakt och människans strävan efter att vårda vår planet går hand i hand.

Chalmers golfbana är inte bara en oas för spelare som vill utmana sin skicklighet, utan den utgör också en harmonisk tillflyktsort för djurliv och ekosystem. Genom att kombinera moderna tekniker och förståelse för naturens behov har banans förvaltning skapat en modell för ett aktivt hållbarhetsarbete.

Varje grässtrå, noggrant vårdat, är en symbol för banpersonalens, med banchef Mattias Lundgren i spetsen, engagemang för att minimera kemikaliers inverkan på miljön. Genom att hitta alternativa bekämpningsmetoder främjar man biologisk mångfald och genom att använda Aspens nya förnybara alkylatbensin Aspen 10 % Renewable till maskinerna minskar man koldioxidutsläppen med 8%.

Genom att hitta alternativa bekämpningsmetoder främjar man biologisk mångfald och genom att använda Aspens nya förnybara alkylatbensin Aspen 10 % Renewable till maskinerna minskar man koldioxidutsläppen med 8%.

Mattias Lundgren och hans personal har använt Aspen alkylatbensin i sina bensindrivna maskiner sedan årtionden tillbaka och sedan i våras använder de Aspens nya alkylatbensin - 10 % Renewable, en förnybar alkylatbensin som har samma höga kvalitet och prestanda som originalet. Här kan du läsa mer om Aspen 10 % Renewable.

Att använda Aspens alkylatbensin med 10 % förnybart innehåll ser han som en ytterligare vinst för miljön i allmänhet och arbetsmiljön i synnerhet.

Våra bensindrivna maskiner måste tankas med Aspen då jag är mån om personalens arbetsmiljö men också för att slitaget på maskinerna minskar. Underhåll och rätt bränsle gör att våra maskiner håller längre och vi kan hålla nere kostnader genom att inte behöva förnya maskinparken särskilt ofta. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete”

Starten på sommaren var en utmaning för greener och fairways med uteblivet regn och torka som följd. Men genom vattenförsörjning från egna dammar där man samlar regn- och återvunnet vatten lyckades man ändå hålla alla ytor gröna på ett hållbart sätt.

Så när du går längs fairways, med klubban i handen och naturen omkring dig, kan du vara säker på att denna golfbana inte bara ger dig en fantastisk spelupplevelse utan också resultatet av ett genomtänkt hållbarhetsarbete för framtiden.