Aspen 10 % Renewable är framtidens alkylatbensin på framtidsgården

 

På Lantmännens framtidsgård Bjertorp på Västgötaslätten strävar man efter att optimera odlingssystem och markens egenskaper, samt minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin. Därför är användningen av Aspen alkylatbensin med 10 % förnybart innehåll i deras mindre maskiner ytterligare ett steg mot att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarheten i jordbruket.

Man framför Bjertorps Gård
Försöksledare Martin Steen

Aspen alkylatbensin med 10 % förnybart innehåll är en högkvalitativ och renare bränsletyp som har visat sig vara fördelaktig för inte bara motorsågar och andra småmaskiner utan även för den mindre såmaskinens prestanda och miljöpåverkan. Genom att minska utsläppen av skadliga ämnen under användning minskar gården sin påverkan på luftkvaliteten och samtidigt bidrar de till att bevara maskinernas livslängd.

Fördelarna med att använda alkylatbensin sträcker sig bortom själva gården. Den minskade emissionen av skadliga partiklar är inte bara fördelaktig för miljön utan även för de människor som arbetar på gården, eftersom de utsätts för färre skadliga ämnen.

Genom att vara en pionjär i att använda Aspen alkylatbensin med 10 % förnybart innehåll i sina småmaskiner visar Lantmännens framtidsgård Bjertorp vägen för andra gårdar och jordbruksenheter att följa efter. Det är ett viktigt steg mot att skapa ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte bara gynnar dagens generation utan även framtida generationer av jordbrukare och samhället i stort.

Aspen 10 % Renewable är det idealiska bränslet för Lantmännens Framtidsgård Bjertorp, eftersom det inte bara driver våra mindre maskiner effektivt, utan också speglar vårt engagemang för en mer hållbar och grönare framtid, säger Kjell Carlsson, Driftsledare på Bjertorp.

 Aspen-dunk på flak

Fakta om Aspen alkylatbensin med 10 % förnybart innehåll

Aspen 10 % Renewable är en etanolfri alkylatbensin som består av 10 % förnybart innehåll, utvunnet ur restavfall från skogs- och livsmedelsindustrin, vilket gör att koldioxidutsläppen minskar med upp till 8 %.

Alkylatbensinen med förnybart innehåll kan användas till mindre bensindrivna maskiner som motorsågar, röjsågar, kapmaskiner, häcksaxar, gräsklippare, jordfräsar och båtmotorer.

Aspen 10 % Renewable är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användare av bensindrivna maskiner och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring. Den finns i två varianter, en för tvåtaktsmotorer och en för fyrtaktsmotorer. Här kan du läsa mer om Aspen 10 % Renewable 2T och Aspen 10 % Renewable 4T.