Aspen 2 10 % Renewable

Förnybart bränsle för luftkylda tvåtaktsmotorer

Aspen 2 10% Renewable är etanolfri alkylatbensin som består av 10% förnybart innehåll, utvunnet ur restavfall från skogs- och livsmedelsindustrin, vilket gör att koldioxidutsläppen minskar med upp till 8 %. Aspen 2 10% Renewable säljs färdigblandad med två procent av Aspens unika 2-taktsolja, utvald och utvecklad för framtiden. Oljan är helsyntetisk med hela 60% förnybart innehåll, biologiskt nedbrytbar (över 80% på 28 dagar) samt fri från både aska och lösningsmedel. Aspen 2 10% Renewable kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. En sådan motor kan du till exempel hitta i en motorsåg, röjsåg, kapmaskin eller häcksax.

Aspen 2 10% Renewable är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.

Är du osäker på om din motor är en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor? Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. I så fall är det en fyrtaktsmotor.

Är du fortfarande osäker? Här hittar du en artikel i vår kunskapsbank där vi går på djupet i frågan om vilket bränsle som passar till vilken motor.

Kontakta oss om du har fler frågor.

Användningsområden

Aspen2_alkylatbensin_användningsområden

Enheter

Finns i emballage om 5 liter.