Aspen D

Bränsle för mindre dieselmotorer

Bokstaven D i Aspen D står för diesel. Aspen D består av 90% förnybara kolväten, och är en diesel som tagits fram speciellt för användare med omtanke om människa, maskin och miljö.

Aspen D kan lagras tre till fyra gånger längre än vanlig svensk eller europeisk diesel. Det ger ökad driftssäkerhet, samtidigt som det minskar risken för igensatta filter, injektorer och motorhaverier. Aspen D är dessutom garanterat fritt från RME, en slags biodiesel som tillverkas med raps som råvara.

Aspen D är speciellt utvecklat för mindre dieselmaskiner med enkel avgasrening – eller ingen avgasrening alls. Bränslet kan användas i exempelvis markvibratorer, minigrävare, elverk, kompressorer, liftar, gräsklippare, redskapsbärare, truckar, hetvattentvättar och dieselvärmare.

Aspen D säljs i två olika emballage: 5 liter respektive 25 liter.

I den här artikeln kan du läsa mer om hur man väljer bränsle till sin motor.

Kontakta oss om du har fler frågor.

Användningsområden

TrädgårdSkogByggMarin

Enheter

Finns i emballage om 5 resp. 25 liter