Bensin för veteranfordon

En etanolfri bensin utan instabila krackade komponenter, speciellt framtagen för äldre motorfordon. Risk för ånglås är minimerad och genom en noggrann kvalitetskontroll och en snäv specifikation ger bensinen den jämna kvalitet som är så viktig till förgasarmotorer. Mängden farliga ämnen som bensen och aromater är reducerad jämfört med vanlig bensin