Information om kamerabevakning

Information om kamerabevakning Aspens kontor i Hindås.

Inledning och kontaktinformation

På vår gårdsplan samt vid särskilda produktionsmaskiner i Hindås sker bevakning med kameror. Var kamerorna sitter framgår av skyltning i anslutning till fastigheten. Syftet med detta dokument är att ge dig närmare information om vår kamerabevakning.

Lantmännen Aspen AB (”Aspen”) org nr 556329-9519, Iberovägen 2, 438 54 Hindås, är ansvarig för bevakningen. Om du har några frågor om bevakningen får du gärna kontakta oss på: dataskyddsombud@lantmännen.com


Närmare beskrivning av kamerabevakningen

Via fasta kameror samlar vi in och behandlar personuppgifter i form av videoupptagning som kan hänföras till Aspens personal, konsulter, leverantörer (anställda) och andra besökare av gårdsplanen till fastigheten. För att minimera risken att kränka någon individs integritet har tillgången till begränsat till ett fåtal behöriga och utbildade personal.


Det primära syftet med kamerabevakningen är att;

  • Säkerställa säkerheten och öka tryggheten för personal, konsulter, leverantörer (anställda) och besökare till fastigheten,
  • Motverka och minska risken för brott, avbrott, ordningsstörningar och obehörigt tillträde till fastigheten och lokaler,
  • Underlätta snabb bedömning av lämplig åtgärd vid larm.
  • Övervaka produktionsmiljön för att säkerställa driftsäkerhet och arbetsmiljö
  • Agera snabbt vid larm eller olyckshändelser och underlätta utrymningar för säkerhetsbolaget eller brand- och räddningstjänst samt,
  • Möjliggöra fjärrstyrning till godsmottagningar.


Rättslig grund och utlämnande av videomaterial

Aspen har ett berättigat intresse av att bevaka våra fastigheter och lokaler, vilket primärt består i att skapa ökad trygghet, motverka brott och ordningsstörningar samt bedöma lämplig åtgärd när larm aktiveras. Vi har även ett berättigat intresse av övervaka vissa produktionsmaskiner för att säkerställa driftsäkerhet och att möjliggöra fjärrstyrning av vissa godsmottagningar genom användning av kameror. Vi har bedömt att Aspens intressen inte kan uppnås på ett mindre integritetskänsligt sätt och att det väger tyngre än individens intresse av att inte bli filmade.

För att minimera risken för intrång av den personliga integriteten har vi implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda kamerorna ifrån obehörig åtkomst. Kamerorna är även riktade på ett sätt så ingen persons varaktiga arbetsplats bevakas.

De som får tillgång till materialet, utöver en begränsad krets anställda hos Aspen, är de som hjälper oss med bevakningen (t.ex. säkerhetsbolag).


Dina rättigheter

Eftersom kamerabevakning innebär att personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vår behandling begränsas eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag. För det fall du skulle vilja utöva eller veta mer om dina rättigheter, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.