Konsten att hyra ut, utan att slita ut.

 

Hyr du ut maskiner? Då vinner du mycket på att rekommendera rätt bränsle till dina kunder. Med Aspen blir det enkelt att undvika motorhaveri, plötsliga reparationer och onödiga serviceärenden. Samtidigt får dina kunder en sundare arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat:  

Aspen alkylatbensin – för tvåtaktare och fyrtaktare

✔️ Upp till 99 % renare än vanlig bensin och helt etanolfri.

✔️ Håller motorerna rena och korrosionsfria i dina maskiner.

✔️ Maskinanvändaren slipper andas in skadliga kolväten.


Aspen D – för mindre dieselmotorer

✔️ Består av närmare 100% förnybar råvara.

✔️ Kan lagras tre till fyra gånger längre än standarddiesel.

✔️ Minskar risken för igensatta filter, injektorer och motorhaverier.

 

Aspen Bio Chain Oil – för motorsågar

✔️ Miljöanpassad vegetabilisk sågkedjeolja av högsta kvalitet.

✔️ Passar alla typer av kedjor och svärd i motorsågar.

✔️ Ger ett bra skydd mot korrosion och klarar långa stillestånd.

Hyrcenter vinner på Aspen

Här kan du se hur det går för en av våra kunder som hyr ut elverk av modell Honda EU22i. När de började fylla tanken med Aspen 2-takt, samt bad sina kunder att göra detsamma, hände följande:

  • Elverken krävde mindre service och tillgängligheten ökade.
    Detta minskade vår kunds kostnader med 1 500 kr per elverk och år, samt ökade deras hyresintäkter med 440 kr per elverk och år.

  • Vår kunds merförsäljning ökade med 11 000 kr per år.
    Detta eftersom de började sälja Aspen alkylatbensin till sina kunder i samband med uthyrningen av sina elverk.

  • Dessutom fick vår kunds kund en sundare arbetsmiljö, fri från de skadliga kolväten och andra ohälsosamma ämnen som finns i vanlig bensin.

För maskinen

Till skillnad från vanlig handelsbensin så rengör våra bränslen motorn från sot och skadliga beläggningar. Dessutom tål våra bränslen lång lagring, är etanolfria och binder därför inte fukt, vilket skyddar maskineriet från korrosion och skadade gummipackningar.

För människan

Alla förtjänar en trygg arbetsmiljö. Med Aspen slipper man de skadliga kolväten och andra ohälsosamma ämnen som finns i vanlig bensin. Avgaserna blir renare och arbetsmiljön sundare. Detta gör stor skillnad för maskinanvändaren och alla runt omkring.

För miljön

Att slita ut en maskin i förtid är dåligt för både plånboken och planeten. Därför är det viktigt att tänka till innan man fyller tanken, och välja ett bränsle som är renare än vanlig handelsbensin. När du väljer Aspen håller maskinen längre och det marknära ozonet minskar.